Opkomstreglement

Regels opkomstklassement WTC Made                                   

Voor het bepalen van het te behalen aantal opkomstpunten zijn een aantal regels vastgelegd aan de hand waarvan iedereen kan zien hoe het opkomstklassement tot stand komt.

De opkomst is te volgen via onze website www.wtc-made.nl.

De vaste administrateur is Rene van Mook, hij houdt de WTC opkomst bij.

De wegkapitein geeft na elke WTC-rit zsm de aanwezigheid van desbetreffende groep door aan de administrateur via app of email.

Punten voor de opkomst in een Sport-, Tour-, TT- of Trimrit kunnen verdiend worden volgens de volgende voorwaarden:
1. De tochten zoals vermeld op het jaarprogramma tellen mee voor het opkomstklassement mits de Sport-, Tour-, TT-, of Trimrenner evenveel kans heeft om mee te doen. Bijvoorbeeld in een weekend twee Sporttochten en 1 Trimtocht, dan geldt voor iedereen maximaal 1 tocht en wel die met de meeste neerslag.
2. Bij 1 of 2 personen aan het vertrek worden geen punten toegekend.
Bij 3 of meer WTC-leden en/of aspirant-leden in een Sport-, Tour-, TT- of Trimrit kunnen ze opkomstpunten ontvangen.
3. Bij slecht weer kan bij het vertrek door de groep in overleg besloten worden af te wijken van het programma. Om opkomstpunten te ontvangen, dient echter minimaal 30 kilometer gefietst te worden.
4. Een tocht wordt geteld als de gehele tocht meegereden is.
Hierop zijn 2 uitzonderingen mogelijk:

a: Eén keer per seizoen kan de rit meetellen voor het klassement als niet de volle afstand gereden is. Hiertoe moet de deelnemer minimaal de helft van de opgegeven tochtlengte van die dag gefietst hebben. Dit betekent dus minimaal een kwart van de tocht samen met de groep meefietsen (en vervolgens dus een kwart alleen terug).
b: Bij uitzondering kan, in geval van een kapotte fiets of ernstige gezondheidsklachten, het bestuur besluiten dat na terugdraaien toch punten worden toegekend aan renners. Dit geldt natuurlijk ook voor een collega die voor de veiligheid mee terugrijdt.

5. Indien twee of meerdere leden in punten gelijk staan, is de stand van die leden in het opkomstklassement van het jaar daarvoor, bepalend.
6. Er wordt een waardering aan de opkomst gegeven die weersafhankelijk is via
Weeronline Made. Bepalend hierbij is de ochtendvoorspelling voor aanvang van de fietstocht.

weer    =   8 punten

=  10 punten

=  12 punten

=  14 punten

Het totaal aantal punten zal de eindstand bepalen.

De winnaar krijgt naast de gebruikelijke trofee een tegoedbon van € 30,
ook de nummers 2 en 3 krijgen een dergelijke bon, resp. € 25,- en € 20,-.

Geef een reactie