Veiligheidsprotocol WTC-Made

Veilig fietsen bij WTC
Zo doen we dat:
(kort versie, download uitgebreide veiligheid protocol 2.0 als pdf-bestand).

Beste WTC-ers,
Als je in een groep rijdt, zoals wij, ben je allemaal verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.
Daarom staan er in ons Algemeen Reglement het volgende:

Art. 8: Veiligheid
Omwille van ieders veiligheid, dienen de verkeersregels in acht te worden genomen. Vandaar dat ook bij WTC Made een fietsbel op de fiets hoort te zitten.
Voorrijders dienen attent te zijn op obstakels, van welke aard dan ook, en de groep daarvoor tijdig en duidelijk te waarschuwen via woord en gebaar. Er dient duidelijk en tijdig richting te worden aangegeven. Om het risico op valpartijen van jezelf en van de hele groep die mee kan tuimelen, te voorkomen, is het belangrijk dat goed gestuurd en geremd kan worden. Handen aan het stuur dus. Losse handen (jasje uit doen of zo), midden in de groep is dus heel slecht idee. Het gebruik van triatlon en/of opzetsturen tijdens de in WTC-Made verenigingsverband te rijden ritten, is verboden. Onderarmen op het stuur wordt ook afgeraden vanwege verminderde reactiesnelheid. Het is
verboden met oortjes/headset te rijden tijdens clubtochten om zeker te zijn dat aanwijzingen/waarschuwingen goed gehoord worden.
Met het oog op ieders persoonlijke veiligheid, is het dragen van een valhelm verplicht.

Bij elke tocht is er een aangewezen koerskapitein. Hij/zij geeft de route aan met duidelijke armgebaren en mondelinge aanwijzingen. In geval dat meerdere renners van de koerskapitein de route op GPS gekregen hebben om te kunnen leiden, is de renner met GPS die op dat moment op kop rijdt degene die de aanwijzingen geeft. Anderen volgen, ook al menen ze of zien ze dat die leider per ongeluk een verkeerde afslag neemt.
Bij grote pelotons (± 14 renners en meer) kan er voor gekozen worden om een “achter-rijder” aan te wijzen die in de gaten houdt of er gevaar van achter komt, iemand stopt met lek of iemand niet bij kan houden. Eventueel kan door de achterrijder een fluit gebruikt worden voor deze uitzonderlijke situaties om voorin het peloton “gehoor te krijgen” (een “onnodig” fluitconcert moet voorkomen worden).

De laatste weken hebben we weer gevalletjes gehad van “dat ging maar net goed”.
Daarom dit bericht over invulling van deze regels.

De leider is de leider, alleen hij/zij bepaald waar we heen gaan. Anders ontstaat verwarring en het zou niet voor het eerst zijn dat de een rechtdoor gaat en de ander rechts af wil. Dat kan fout gaan.
De leider deint dan ook redelijk voorin te rijden en tijdig de richting te roepen en hand uit te steken.
De mensen voorop doen dat dan ook onmiddellijk als ze het horen om te laten zien dat ze het (goed) gehoord hebben. Door heel de groep heen wordt ook de hand uitgestoken.
Obstakels kunnen in het onschuldigste geval een lekke band opleveren, maar ook serieuze valpartijen. Daarom dient er altijd gewaarschuwd te worden voor paaltjes, gaten in de weg, losliggende stenen en zand. Beste is roepen en handgebaar. Dit ook weer doorheen de groep herhalen, want met rijwind hoor je soms niet wat de voorste roept.. Lijkt overdreven maar als je er ook maar één ongeluk mee voorkomt dan is het zeker de moeite waard. We komen allemaal graag heelhuids thuis.

Een probleem bij het waarschuwen zijn stilstaande objecten langs de rechterkant van de weg. Stel er staat een auto en je roept AUTOOOO dan verwachten de meeste mensen een tegemoet komende auto en ontdekken mogelijk wat laat dat het aan de eigen kant van de weg te doen is. Ook een langzaam rijdende fietser (en die zijn er steeds meer volgens mij, hoe zou dat komen?) die in gehaald wordt kan op die manier plotseling opduiken als je achterin rijdt.

Om dit probleem op te lossen hebben we jaren terug al ingevoerd om voortaan te roepen AUTOOO TEGU als er een tegemoetkomende auto is. En AUTOOO VOOOOR als er een auto aan de rechterkant op de weg gevaarlijk staat te staan. Dat kan ook beiden tegelijk: VOOOR en TEGEN! Ter verduidelijking een tekening:

In ons streven om er een veilig seizoen van te maken, kunnen we door bovenstaande hier aan allemaal simpel bij dragen.

Bestuur WTC.